SásánovciŠlechta
Dynastie vládnoucí v letech 224–651 v Persii. Zakladatelem byl Ardašír I., jehož děd Sásán, údělný kníže v parthské říši, byl prý potomek Achajmenovců. Sásánovci obnovili říši (s hlavním městem Ktésifónem) zahrnující Írán, Afghánistán, Irák, část Arménie a Gruzie. Nejvýznamnější panovníci byli Šáhpuhr I. a II. a Husrav I. a II. Sásánovci, oslabeni válkami s Byzancí, nebyli schopni čelit náporu Arabů, kteří je vypudili a zmocnili se Persie.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 3. 5. 2007
Autor: -red-

Odkazující hesla: Anóšarván Husrav I., Ardašír I., Chorásán, Írán, Kavád I., Kušáni, parthská říše, Parvéz Husrav II., šáh, Šáhpuhr I., Šáhpuhr II., Turkestán.