Šalomounův chrámJeruzalémský chrám, vystavěný podle pověsti králem Šalomounem v místě jebusejské tvrze na úrovni tzv. Skály oltáře nad údolím Cedron (proti Olivetské hoře) jako místo určené pro trvalé umístění izraelské svatyně a archy úmluvy: v judaistické tradici teologický symbol spojení jedinečnosti, universalismu a nepostřehnutelné přítomnosti Boha mezi izraelským lidem. – Šalomounův chrám, který se stal zdrojem mnohých historických náboženských dohadů a hypotéz, byl podle starozákonních textů několikrát vyloupen a v letech 587–586 př.n.l. Babylóňany zničen. Obnoven ve 3. století př.n.l., po skončení židovské války (66–70 n.l.) na příkaz řimského císaře Tita zbořen. Viz také Jeruzalém.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 3. 8. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: Jeruzalém.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: