SachaMísta a oblasti

Oblast v Rusku v severovýchodní Sibiři. Rozlohou zabírá plochu 170500 km2, žije zde 305510 obyvatel (2002), hlavně Rusů a Jakutů. Hlavním městem je Jakutsk. Průmysl těžební (diamanty, zlato, uhlí, rudy barevných kovů, zemní plyn), dřevařský, dřevozpracující, stavebních hmot, strojírenský, potravinářský. Rozvoj průmyslového odvětví zpracovávajících místní nerostné suroviny. Živočišná výroba (chov skotu, sobů, kožešinové zvěře). Pěstují se obilniny a krmné plodiny. Lodní doprava, námořní přístav Tiksi. – Jakutsko bylo osídleno již v paleolitu, sídla se rozkládala zejména podél toku řeky Leny. V 10.–15. století bylo území osídleno předky Jakutů. Od 1. poloviny 17. století v čele jakutských kmenů knížata (tojoni). Ve 30. letech 17. století se Jakutsko stalo součástí ruské říše, roku 1632 založeno město Jakutsk. V roce 1805 byla vytvořena Jakutská oblast, která až do porážky carismu sloužila jako místo pro politické vyhnance. Ozbrojený odpor vyhnanců proti administrativní svévoli carské vlády byl dne 22.3.1889 krvavě potlačen. V červenci 1918 zde byla ustavena sovětská moc a dne 27.4.1922 vytvořena Jakutská Autonomní sovětská republika v rámci RSFSR. V 1993 bylo Jakutsko neboli Sacha.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 3. 6. 2024
Autor: -red-

Odkazující hesla: Jakub, Mirnyj.