rozhodnutelnostLogika, vlastnost formule vzhledem ke kalkulu. Formule je v kalkulu rozhodnutelná, je-li buď dokazatelná, anebo je dokazatelná její negace. K. Gödel v roce 1931 dokázal věty o neúplnosti a konzistenci formálních soustav, které vedou mimo jiné k zjištění, že ve všech formálních soustavách existují nerozhodnutelné věty. To vede k filozofickému závěru o nekonečnosti procesu formalizace vědeckého poznání.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 11. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: dokazatelnost.