dokazatelnostVlastnost soudu, která umožňuje v rámci dané teorie T pomocí logicky správného odvozování rozhodnout o tom, zda soud nutně v teorii T platí. Viz také rozhodnutelnost.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 26. 9. 2006
Autor: -red-