rozděleníRozdělovací funkce – funkční závislost mezi náhodnou veličinou a pravděpodobností jejího výskytu (resp. pro spojitou množinu náhodných veličin hustotou pravděpodobnosti). Udává, s jakou četností náhodný jev nastává. Rozdělení je matematickým vyjádřením jistých statistických zákonitostí, platných pro určitý typ jevů. Viz také Boseovo-Einsteinovo rozdělení, Fermiho-Dirakovo rozdělení, Gaussova křivka, Maxwellovo-Boltzmannovo rozdělení.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 20. 10. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Fermiho-Dirakovo rozdělení.

Reklama: