Maxwellovo-Boltzmannovo rozděleníPopis chování souboru rozlišitelných identických částic, například molekul plynu, vycházející z představ klasické fyziky. Udává hustotu pravděpodobnosti ρ, kdy daná částice má energii v intervalu (E, E + dE) = (2 π kT / m3/2) exp (-E/kT), kde T je absolutní teplota v [K], k je Boltzmannova konstanta a m je hmotnost sledované částice. E = Ek + Ep – celková energie částice (Ek – kinetická, Ep – potenciální energie).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 29. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: princip nerozlišitelnosti částic, rozdělení.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: