rovnovážný diagramGrafické znázornění oblastí stability jednotlivých fází čistých kovů v závislosti na teplotě a tlaku a rovnováhy fází slitin na koncentraci a teplotě. Rovnovážný diagram čistých kovů obsahuje 3 oblasti. V každé z nich je stabilní jedna fáze (tuhá S, kapalná L a plynná G). Hranice mezi dvěma fázemi (G-L, L-S a S-G) představuje rovnováhu dvou fází, bod, v němž se tyto čáry protínají (trojný bod), je rovnováhou všech 3 fází (G-L-S). Rovnovážné diagramy slitin udávají teploty fázových přeměn probíhajících v závislosti na jejich složení. Rovnovážné diagramy se obvykle sestrojují z křivek chladnutí slitin vhodně voleného složení. Čáry v rovnovážném diagramu mají svůj pevný význam: křivka likvidu udává počátek krystalizace binárních (dvousložkových) slitin, konec krystalizace vyznačují křivky solidu, někdy tvoří křivky likvidu dvě větve, které se protínají v bodu označovaném jako eutektikum. V oblasti mezi křivkami likvidu a solidu existují vedle sebe dvě fáze (tavenina + krystaly), slitiny eutektického složení krystalují při konstantní teplotě podobně jako čisté kovy. Čáry pod křivkou solidu vyznačují podmínky, při nichž probíhají fázové přeměny v tuhém stavu (rovnovážný diagram slitin železa s uhlíkem). Rovnovážný diagram ternárních (třísložkových) slitin jsou diagramy prostorové, u nichž složení ternárních slitin je znázorněno v rovnostranném trojúhelníku a teploty fázových přeměn se vynášejí na kolmicích k němu. Na diagramu jsou počátky krystalizace vyznačeny plochami likvidu a konce krystalizace plochami solidu. Plochy likvidu se u většiny slitin protínají v „hraničních čarách“ a v jednom bodě – ternárním eutektiku. Rovnovážné diagramy jsou důležitou pomůckou při výzkumu a vývoji nových slitin. Popis rovnovážných diagramů je mězinárodně ustálen a každé písmeno má svůj jednoznačný význam.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 9. 1. 2022
Autor: -red-

Odkazující hesla: austenitizace, eutektikum, kalení, konstituce, normalizační žíhání, normalizování drátu, povrchové kalení, temperovaná litina, zušlechťování kovů.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: