rovniceMatematika
Matematika, jeden ze základních matematických pojmů, který se v plné obecnosti zpravidla nedefinuje. Rovnice obvykle znamená úlohu nalézt matematické objekty jistého typu, například čísla, funkce atd. splňující daný vztah rovnosti. V užším smyslu se mluví o rovnici tehdy, jsou-li hledané objekty čísla, například kvadratická rovnice, goniometrická rovnice atd. Jsou-li hledané objekty funkce, hovoří se například o diferenciálních rovnicích, funkcionálních rovnicích. Objekty splňující rovnici se nazývají řešení rovnice (jsou-li tyto objekty čísla, užívá se též názvu kořen rovnice). Výraz řešení rovnice znamená také celý postup nalezení požadovaných objektů. Při řešení rovnice je nutno znát jednak vztah nebo vztahy, které mají být splněny, jednak množinu, do které mají nalezené objekty patřit, například množina reálných nebo komplexních čísel, množina spojitých funkcí. Rovnice v analytické geometrii je vztah charakterizující daný geometrický útvar. Rovnice daného útvaru (v dané souřadnicové soustavě) musí splňovat souřadnice všech bodů tohoto útvaru a žádného jiného bodu. Viz také algebraická rovnice, goniometrická rovnice, kvadratická rovnice, lineární rovnice.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 10. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: nerovnice.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: