algebraická rovniceMatematika
Rovnice f(x) = 0, kde funkce f je mnohočlen stupně n ≥ 1. Každou algebraickou rovnici je možno zapsat právě jedním způsobem ve tvaru anxn + an-1xn-1 + ... + a1x + a0 = 0, n ≥ 1, an ≠ 0 . Stupeň n algebraické rovnice je roven stupni mnohočlenu f. Tzv. základní věta algebry říká, že každá algebraická rovnice stupně n ≥ 1 má alespoň jeden kořen v tělese komplexních čísel. Jednoduchým důsledkem je tvrzení, že každá algebraická rovnice stupně n ≥ 1 má právě n kořenů v tělese komplexních čísel, počítáme-li každý kořen tolikrát, kolik je jeho násobnost.

Datum vytvoření: 10. 8. 2006
Datum aktualizace: 10. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: lineární rovnice, rovnice, základní věta algebry.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: