rezistenceBiologie
Biologie, odolnost organismu proti nepříznivým vlivům vnitřního a vnějšího prostředí, např. proti teplu, chladu, choroboplodným zárodkům, lékům, jedům. Rezistence je druhově specifická a je různá i u jedinců téhož druhu. Při růstu početnosti populace je rezistence obvykle větší než při poklesu početnosti populace po přemnožení. Viz také gradace. – U rostlin odolnost například proti abiotickým stresům (suchu, nízkým teplotám, imisím) nebo konkurenci.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 25. 7. 2006
Autor: -red-

Reklama: