gradacezoologie, přemnožení populace druhu organismu, které se může pravidelně opakovat. Průběh gradace je nejlépe znám u lesních škůdců. Gradace se skládá ze šesti fází: a) latence (utajenost) – škůdce se vyskytuje v malém, téměř nezjistitelném množství; b) akrescence – početnost škůdce se nevýrazně zvyšuje až k normálnímu stavu; c) progrese – početnost škůdce rychle vzrůstá až do maxima a začínají se objevovat škody; d) kulminace – početnost škůdce je nejvyšší a objevují se kalamitní škody; e) regrese – projevuje se často prudkým populačním zlomem s poklesem početnosti škůdce až k normálnímu stavu, při němž se škody prudce snižují a vyznívají; f) dekrescence, projevuje se poklesem početnosti škůdce z normálního stavu až do minima. Vzrůst početnosti od latence k maximu se nazývá progradace, pokles početnosti od maxima k minimu je retrogradace. Pokles početnosti je způsoben například parazity, nemocemi, nedostatkem potravy nebo abiotickými faktory (například nepříznivou teplotou a srážkami). Gradace se u hraboše polního opakují za 3–4 roky, u kurovitých ptáků za 4–6 let, u zajíců za 9–10 let.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 4. 9. 2002
Autor: -red-

Odkazující hesla: gradologie, kalamita, latence, progradace, regrese, rezistence.