revizionismus[Latina], popírá marxisticko-leninské učení. Jako směr vznikl v 90. letech 19. století, kdy jeden z vůdců německé sociální demokracie E. Bernstein vystoupil s programem revize Marxova učení, a rozšířil se v dělnických stranách mnoha zemí (K. Kautsky, O. Bauer, E. Vandervelde, Martov, L. D. Trockij, R. Garaudy).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 19. 9. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: jednota a boj protikladů, Roger Garaudy.