Reutlingen

MapaMěsta a obce
[Rojtlingen], město v Německu v Bádensku-Württembersku; 382 m n.m., 95 600 obyvatel (1983). Průmysl strojírenský, textilní, oděvní, dřevozpracující, papírenský, kožedělný, elektroniky. Muzeum, vysoká škola textilní, archív.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 8. 11. 2006
Autor: -red-
Reklama: