retardacePsychologie
Psychologie, a) Mentální retardace, termín užívaný k označení omezeného až patologického psychického vývoje lidského jedince v oblasti jeho mentálních (rozumových, intelektových) schopností. Termín mentální retardace se používá jako synonymum významově přesnějšího pojmu oligofrenie. b) vývojová retardace, zpoždění vývoje některých biologických a fyziologických funkcí či znaků jedince, způsobené biologickými (somatická onemocnění, poruchy vnímání) nebo společenskými (výchovnými) faktory. U vývojové retardace se předpokládá možnost akcelerace až k normě při použití vhodných léčebných či speciálně pedagogických metod a prostředků. Viz také oligofrenie.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 29. 10. 2000
Autor: -red-