řešení problémůSoubor psychických procesů uplatňujících se při řešení (zvládání) problémové situace praktického i teoretického charakteru. Problémová situace je chápána jako kognitivně konativní prostor jedince (řešitele) determinovaný rozporem, který je odstranitelný prostřednictvím strategie, určené (zvolené) cílovou představou řešitele. Řešení problémů probíhá ve třech základních fázích: orientační či předrozhodovací (počáteční stav informovanosti), strategicko-operační (hledání prostředků k dosažení cíle a odstranění rozpornosti situace) a synteticko-verifikační (ověřování vyprodukovaných hypotéz prostřednictvím kritéria empiričnosti).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 31. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: problémová situace.

Reklama: