problémová situaceJeden ze základních typů životních, respektive modelových situací, jehož smyslem je vyřešení určitého úkolu (problému) postupem vyžadujícím od řešitele (individuálního, kolektivního či spol. subjektu) použití nových, z hlediska myšlení produktivních (tvůrčích) způsobů a postupů v rámci celkové strategie rozhodování, specifická podnětová situace charakterizovaná vysokým stupněm novosti a složitosti, v níž je znám s větší či menší určitostí cíl, k jehož dosažení je třeba zvolit a použít vhodné prostředky opírající se o algoritmické i heuristické postupy. Řešení problémové situace závisí na zkušenostech řešitele získaných při řešení analogických situací, na schopnosti přenést tyto zkušenosti do nového kontextu, na zvědomění podstatných vztahů mezi klíčovými prvky problémové situace a na způsobu rozhodování řešitele. V experimentální psychologii myšlení se modelují různé typy řešení problémové situace a získané poznatky se využívají k hlubší analýze psychických procesů uplatňovaných při řešení problémové situace, resp. ke zvýšení efektivity reálných postupů řešení problémových úloh. Viz také řešení problémů.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 30. 8. 2006
Autor: -red-

Reklama: