reprezentaceGrupa matic nebo lineárních operátorů, která je homomorfním zobrazením dané grupy, tj. takovým, že součinu dvou prvků grupy odpovídá součin příslušných matic nebo operátorů. Ve fyzice je pojem reprezentace grupy důležitý při studiu souvislostí mezi symetrií fyzikálních objektů a jejich fyzikálními vlastnostmi.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 19. 10. 2005
Autor: -red-