rentgenová strukturní analýzaSoubor metod pro určování vnitřní stavby látek, je založena na difrakci rtg. záření. Druh atomů či iontů a jejich rozmístění v prostoru se určuje z rozdělení elektronové hustoty v látce, zjištěné vyhodnocením difrakčních obrazů. Zkoumají se strukturní vlastnosti například monokrystalických, polykrystalických i amorfních pevných látek, tekutin, biologických objektů.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 13. 3. 2007
Autor: -red-

Reklama: