relativnost[Realatývnost], relativita – závislost a vzájemná podmíněnost dvou nebo více jevů, něco, co existuje, je pravdivé jen vzhledem k něčemu jinému, je na něm závislé, vyplývá ze srovnání s ním. Například relativnost hmotnosti elementární částice je podmíněna pohybovým stavem částice. Ve společenské praxi je vykořisťování faktem, který má jen relativní existenci, protože existuje pouze ve vztahu k určitým společenským řádům. Relativnost se týká i oblasti poznání: nějaký pojem může být vymezen jen ve vztahu k jiným pojmům. Relativní může být i platnost určitých norem chování člověka, například norem, které se projevují v morálce. Ve všech případech vyžaduje pojem relativního ke svému určení pojem absolutního. Relativní a absolutní tvoří dialektickou jednotu.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 15. 6. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: objektivní realita.

Reklama: