objektivní realitaHmotný svět jako takový ve všech svých formách a projevech, zdroj našich počitků, pojmů a poznatků. Objektivní realita existuje nezávisle na lidském vědomí a je vůči němu prvotní. Pojem objektivní realita je relativní. Vzhledem k individuu je jí vše, co existuje mimo jeho vědomí a odráží se v něm. Avšak individuum samo je i se svým vědomím součástí objektivní reality ve vztahu k jiným lidem. Z gnozeologického hlediska je třeba odlišovat objektivní realitu jako zdroj našeho poznání od subjektivní reality, jež je odrazem objektivní reality v našem vědomí.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 4. 10. 2005
Autor: -red-

Odkazující hesla: rozum, věda.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: