rejstříkPrávo
Právo, a) rejstřík ochranných známek a rejstřík průmyslových vzorů, veřejné seznamy vedené Úřadem průmyslového vlastnictví, b) rejstřík trestů, evidence všech pravomocných odsuzujících rozhodnutí vedená Nejvyšším státním zastupitelstvím. Z rejstříku trestů se vydávají občanům výpisy (obsahující jen nezahlazená odsouzení) a orgánům činným v trestním řízení opisy (obsahují všechna odsouzení), c) obchodní rejstřík, veřejný seznam, do kterého se zapisují podnikatelé, popřípadně jiné osoby, o nichž to stanoví zákon, a údaje, které se jich týkají, d) živnostenský rejstřík, částečně veřejný seznam všech podnikatelů podnikajících na základě živnostensého oprávnění, kteří provozují svou živnost v územním obvodu daného živnostenského úřadu.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 8. 9. 2006
Autor: -red-

Reklama: