obchodní rejstříkVeřejný seznam vedený v České republice krajským soudem (rejstříkový soud), do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje týkající se podnikatelů a jejich činnosti. Skutečnosti zapsané v rejstříku jsou účinné vůči každému ode dne jejich zveřejnění. Mezi údaje, které najdeme v obchodním rejstříku o jednotlivých subjektech, patří například obchodní jméno, identifikační číslo, předmět podnikání (činnosti), právní forma právnické osoby a další skutečnosti vyplývající ze zákona. Součástí obchodního rejstříku je sbírka listin, jejíž minimální obsah určuje příslušný zákon. Těmito listinami se rozumí kupříkladu společenská smlouva nebo zakladatelská listina, výroční zprávy, účetní závěrky aj. Obchodní rejstřík je každému přístupný, každý má právo do něj nahlížet, pořizovat si kopie a výpisy. Na požádání vydá rejstříkový soud úředně ověřený úplný nebo částečný opis zápisu nebo listiny uložené ve sbírce listin, výpis nebo potvrzení o určitém zápisu nebo potvrzení o tom, že v obchodním rejstříku určitý zápis není.

Datum vytvoření: 24. 3. 2001
Datum aktualizace: 24. 3. 2001
Autor: -KJ-

Odkazující hesla: akciová společnost, rejstřík, společnost s ručením omezeným, veřejná obchodní společnost.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: