rehabilitacePrávo
Právo, poskytnutí zadostiučinění. Odčinění křivdy, obnovení dobré pověsti, práva, ospravedlnění. V České republice je rehabilitace ústavním právem prezidenta republiky. Rehabilitace soudní uzákoněna v České republice v roce 1968 k nápravě některých nezákonností, k nimž došlo zejména na začátku 80.let v oblasti justice. Její hlavní zásadou bylo přezkoumání věci na návrh. Jen některá rozhodnutí v méně závažných věcech, kde většinou nešlo o postih nezákonný, ale spíše nadměrně přísný, byla zrušena ze zákona. Bylo-li dřívější rozhodnutí zcela nebo zčásti zrušeno, příslušelo dotyčné osobě odškodnění za vazbu a trest. Zákon též upravil odpovědnost osob, které se podílely na nezákonnostech. Vedle abolice a agraciace jeden ze tří způsobů udělení milosti

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 12. 7. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: abolice, agraciace, milost.