milostPrávo
Trestní právo, výsada hlavy státu umožňující legální vyloučení represe a tvrdostí při provádění trestního soudnictví. V České republice může prezident udělit milost v těchto podobách: vyhlásit amnestii nebo individuálně promíjet a zmírňovat tresty uložené trestními soudy (agraciace), nařizovat, aby se trestní řízení nezahajovalo nebo se v něm nepokračovalo (abolice), nebo aby odsouzení bylo zahlazeno (rehabilitace).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 14. 9. 2006
Autor: -red-

Reklama: