regulární zobrazeníRegulární zobrazení z vektorového prostoru do vektorového prostoru,jehož jacobián existuje a má nenulovou hodnotu v každém bodě definičního oboru daného zobrazení a všechny jeho prvky jsou spojité funkce. Zobrazení z prostoru X do prostoru Y, dané vzorci yi = ƒi(x1, . . ., xn), i = 1, 2, . . ., n, kde x = (x1, . . ., xn) ∈ X, y = (y1, . . ., yn) ∈ Y, je tedy regulární zobrazení, jestliže funkce ƒi mají spojité parciální derivace ∂ƒi/∂xi, i, j = 1, 2, . . . , n, a determinant n-tého řádu, jehož prvky jsou právě parciální derivace ∂ƒi/∂xi, je různý od nuly v každém bodě definičního oboru funkcí ƒ. Regulární zobrazení hrají důležitou úlohu například při výpočtu vícerozměrných integrálů substituční metodou.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 5. 10. 2006
Autor: -red-