regulační sítě živých systémůBiologie
Biologie, soubory jednotek navzájem spojených vstupy a výstupy, na které lze nahlížet jako na konečný automat. Viz také abstraktní automat. V biologii jsou tyto sítě nejčastějším modelem činnosti neuronů v CNS a regulace aktivity genů.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 24. 11. 2006
Autor: -red-