abstraktní automatMatematika
Matematická struktura, jejíž vlastnosti jsou popsány množinou vstupů, stavů a výstupů, nazývaných abecedami a transformačními funkcemi mezi těmito množinami. Ve většině případů se uvažuje konečný počet diskrétních prvků všech abeced (konečné automaty). Abstraktní automat slouží k obecnému formálnímu popisu složitých procesů například v teorii řízení, v elektrické technologii. V biologii našla teorie abstraktního automatu uplatnění například v teorii neuronových sítí, v teoretické embryologii a v ekologii.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 23. 10. 2000
Autor: -red-

Odkazující hesla: regulační sítě živých systémů.

Reklama: