regresePsychologie
Psychologie, a) návrat do některých z předchozích etap psychického vývoje. Návrat k vývojově starším (jednodušším) formám psychických aktivit a výrazových prostředků. Individuální vývojový obrat ke starším (primitivnějším, infantilnějším) způsobům vyjadřování (komunikativní funkce pláče). Opak progrese (pokračující vývoj). Psychická regrese se projevuje zejména v krizových situacích, při opakovaných a intenzívně prožívaných nezdarech (například ve vývoji motoriky a mluvního projevu) a při úzkostných stavech. Některé psychologické a psychofyziologické směry vysvětlují regresí i mechanismus snu (sen jako halucinatorní forma vnímání, daná regresí energetických faktorů z roviny efektorních struktur a vazeb do roviny receptorní). Z psychopatologického hlediska je regrese obranný mechanismus, kterým se jedinec brání prožitku úzkosti realizací vývojově „ověřených“ způsobů chování, které úzkost eliminují či minimalizují. b) regrese logopedická, anomálie mluvního projevu (nepravidelnosti dechu, tonické a klonické křeče) objevující se u některých neurotických poruch řeči.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 11. 10. 2005
Autor: -red-

Reklama: