motorika[Latina], hybnost – souhrn pohybových aktivit řízených nervovým systémem a uskutečňovaných kosterním svalstvem. Komplex veškerých pohybů živého organismu probíhajících buď na úrovni reflexu (reflexní, mimovolní motorika), nebo vůlí řízených aktivit manifestovaných v rovině dílčích pohybových dovedností i kotaplexních pohybových návyků (volní motorika). Složkami motoriky mohou být rovněž expresívní projevy. Komponenty i projevy motoriky jsou diferencovány podle pohlaví a mění se s věkem.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 17. 9. 2000
Autor: -red-

Odkazující hesla: hybnost, lokomoce, regrese.

Reklama: