regreseEkonomická statistika, způsob, kterým se při změnách hodnot nezávisle proměnné nebo při změnách kombinací hodnot většího počtu nezávisle proměnných mění průměry hodnot závisle proměnné. V podstatě se tedy regresí rozumí průběh korelační závislosti. Podle toho, zda se uvažuje regrese proměnné na jednu či větší počet nezávisle proměnných, člení se regrese na jednoduché (párové) a mnohonásobné. K charakterizování regrese se používají zpravidla regresní funkce, jejichž parametry se obvykle určují metodou nejmenších čtverců.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 11. 10. 2005
Autor: -red-