metoda nejmenších čtvercůMetoda prokládání empirických dat přímkou (křivkou, plochou) volenou tak, aby součet čtverců odchylek naměřených hodnot od odpovídajících hodnot přímky (křivky, plochy) byl nejmenší.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 8. 6. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: prokládání, regrese.