řeckokatolická církevUniaté – menší část pravoslavné církve, která se na základě Florentské unie 1439 částečně spojila s katolickou církví (zejména brestskou unií v polsko-litevském státě). Uznává papežskou autoritu a katolické učení o Trojici boží, ponechala si však pravoslavnou liturgii. Dnes rozšířena v Itálii a na Sicílii částečně i v Řecku a Turecku. U nás se formovala od roku 1649 v souvislosti se sjednocením části pravoslavných duchovních a věřících v Zakarpatsku a na východním Slovensku s Římem (užhorodská unie). Po roce 1948 byla činnost řeckokatolické církve státem omezena. Na synodě (soboru) řeckokatolické církve, konané dne 28.4.1950 v Prešově, byla zrušena platnost užhorodské unie na území Československa a rozhodnuto o sloučení řeckokatolické církve s církví pravoslavnou. Část duchovních a věřících řeckokatolické církve však s tímto aktem nesouhlasila a považovala se nadále za řecké katolíky. V roce 1968 byla v její činnost řeckokatolické církev opět povolena.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 14. 7. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: adyton, koptská církev, liturgický zpěv.

Reklama: