realismusNovověk
Český kulturní a politický proud od 80. let 19. století do 1. světové války, usilující pomocí speciálních vědeckých metod o přehodnocení národního kulturního dědictví a posléze i o reformy soudobého českého společenského a politického života. Vyhranil se v 80. letech 19. století v části českých vědeckých kruhů, soustředěných kolem časopisu Athenaeum. Jeho prvními představiteli a hlasateli se stali profesoři české univerzity v Praze, kteří v roce 1886 veřejně vystoupili v polemikách o pravost Rukopisů: T. G. Masaryk, J. Gebauer a J. Goll. Z původního úsilí o obrození české vědy v duchu pozitivistického kriticismu se záhy vyvinulo společensko politické hnutí, odmítající historizující politický romantismus a nacionální i sociální radikalismus a požadující, aby česká politika věcně a kriticky hodnotila daný stav poměrů, střízlivě určovala dosažitelné cíle a snažila se jich postupně dosáhnout nenásilnými, „racionálními“ prostředky (tzv. pozitivní politika). Hlavním mluvčím tohoto hnutí se stal T. G. Masaryk, vedle něho se zde významně uplatňovali J. Kaizl a K. Kramář. Tribunou realismu byl od roku 1889 časopis Čas, jehož prostřednictvím působilo hnutí zejména na mladší českou inteligenci. Roku 1890 vstoupili „realisté“ do aktivního politického života, v němž se střetli zejména se stoupenci dalšího výrazného společensko politického proudu 80.–90. let, tzv. pokrokového hnutí (pokrokářství). Zprvu se uplatňovali v rámci mladočeské strany. J. Kaizl a K. Kramář posléze získali ve straně významné pozice a podstatně ovlivnili její politiku ve smyslu realistických postulátů, T. G. Masaryk se však s mladočechy záhy rozešel a ze svých stoupenců vytvořil kolem listu Čas samostatnou politickou skupinu „realistů“, jež se v duchu jeho filozofických, sociologických a politických koncepcí (tzv. masarykovský realismus) výrazně uplatňovala v českém politickém a kulturním životě 90. let 19. století. Tato skupina se v roce 1900 konstituovala jako politická strana (Česká strana lidová, od roku 1905 Česká strana pokroková), jež pak politicky reprezentovala masarykovský realismus až do 1. světové války.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 14. 9. 2006
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: