puberta[Latina], nejednotně vymezované období dospívání (nejčastěji ve věku od 11–12 do 14–15 let), charakterizované pohlavním dozráváním a výraznými změnami v duševním životě jedince. Etapa celkového vývoje lidského jedince předcházející adolescenci. Puberta zahrnuje fáze prepuberty a pubescence, v jejichž rámci probíhají změny ovládané endokrinními mechanismy na základě neurofyziologické iniciace a regulace. Prepuberta probíhá ve znamení morfologických změn předcházejících asi o rok růst gonád, a to v našich zemích u děvčat mezi 10. a 12., u chlapců 11. a 13. rokem věku. V průběhu pubescence dochází k vývinu primárních pohlavních znaků (u chlapců genitál, u děvčat prsy, u obou pohlaví forma ochlupení), ke zrychlení celkového tělesného růstu a zvýšení fyzické síly. Proces pohlavního zrání má značnou interindividuální i transkulturální variační šíři, takže ani podstatně zrychlená či zpomalená puberta nemusí být známkou abnormálního vývoje. Souběžně s tělesnem vývojem dochází v pubertě k psychosocialní emancipaci od světa dětství s jeho existenční i citovou závislostí na rodičích, manifestované bouřlivými a často nevyváženými snahami o seberealizaci. Rychlý vývoj a zdokonalování schopností jsou poznamenány nerovnoměrností, promítající se do rozumové, emocionální i morální sféry života pubescenta. Větši či menši míra nevyrovnanosti, lability, vnitřní rozkolísanosti a konfliktnosti patří k typickým znakům puberty, jež se často vyhrocují v tzv. pubertální krizi spadající do širší vývojové normy období dospívání. Tyto krize směřující k nové integraci (restrukturaci) osobnosti však někdy mohou přerůst do různých forem neurotických příznaků, povahové neurotických rysů či poruch chování, které narušují další vývoj dospívajícího jedince. Vedle těchto výchovně a terapeuticky ovlivnitelných příznaků existují i prakticky neovlivnitelné poruchy dospívání, k nimž patří předčasná puberta, pubertas praecox, charakterizovaná pohlavním dozráváním před 8. rokem věku v důsledku onemocnění CNS, a puberta opožděná pubertas tarda, charakterizovaná u dívek absencí menstruačního cyklu po 15. roce věku a u chlapců pohlavním dozráváním až po dovršení 16. roku věku. Viz také dospívání.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 4. 10. 2005
Autor: -red-

Odkazující hesla: dospívání, obstinace, pohlavní žlázy, pubarche, rebelie, telarche, vývoj psychiky.

Reklama: