obstinace[Obstynace, latina], vzdorovitost, umíněnost, zarputilost. Může se vyskytovat jako trvalý povahový rys jedince, přechodný jev v dětství (zejména v pubertě) i jako charakteristika chování některých citově či sociálně deprivovaných jedinců nebo symptom určitých psychických onemocnění.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 28. 7. 2006
Autor: -red-