pseudoepigrafyPísemné památky z okruhu židovských intestamentální literatur (tj. z období mezi Starým a Novým zákonem), vzniklé pravděpodobně v rozmezí 200 př.n.l. – 100 n.l., které nebyly zařazeny do Starého zákona, ani (na rozdíl od tzv. apokryfů) do jeho řeckého překladu (Septuaginty). Zahrnují pseudoepigrafní legendy (Aristeův dopis, kniha Jubileí, Utrpení Izaiášovo), pseudoepigrafní básnictví (Žalmy Šalomounovy), pseudoepigrafní poučný spis (Čtvrtá kniha Makabejská) a tzv. Apokalypsy (Knihy Sibyliny, Henochovská literatura, Nanebevzetí Mojžíšovo, Čtvrtá kniha Ezdrášova, Syrská a řecká Baruchova apokalypsa, Závěti dvanácti patriarchů, Život Adama a Evy).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 27. 9. 2006
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: