první filozofieFilozofie
Próté filosofia – Aristotelův název pro oblast racionálního poznání „prvních principů a příčin“. Protože Aristotelovy spisy následující za spisy z přírodní filozofie (za fyzikou, řec. metá ta fysika) byly nazvány Metafyzika, je první filozofie jako nauka o jsoucnu jako takovém totožná s původním významem pojmu metafyzika. První filozofie hledá samotné základy jsoucna, jeho počátky, nejvyšší příčiny a poslední důvody.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 26. 7. 2006
Autor: -red-