próza[Latina], jazykové projevy, které nepodléhají metrické normě a řídí se jen normami gramatickými a stylistickými. Při chápání pojmu literatura jako souboru všech psaných stylizovaných projevů vůbec se rozeznávají tyto druhy prózy literární: próza nauková, próza rétorioká, próza dokumentární, próza publicistická a zejména próza umělecká. V historickém vývoji se střídají období, kdy dominuje v umělecké literatuře verš a do prózy pronikají prvky pro něj typické (rým, rytmizace), jindy se zase naopak verš "prozaizuje" (v české literatuře například u J. S. Machara). Dnes je umělecká próza zejména výrazovým prostředkem epiky (romány, povídky), kdežto verš směřuje k lyrice. Česká umělecká próza vznikala od poloviny 14. století.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 12. 3. 2003
Autor: -red-

Odkazující hesla: kritický realismus, recitativ, řecká literatura antická, římská literatura, syrská arabská literatura.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: