predikátový početLogika, kalkul, funkční počet; rozšíření výrokové logiky (kalkulu), vycházející z formalizace vnitřní struktury výroků. Výroková logika pojímá jednotlivé výroky jako celky, predikátový počet zkoumá též vnitřní strukturu vyroků a zákonitosti, jimž tato struktura podléhá. Jazyk predikátového počtu obsahuje individuové a predikátové proměnné jako logické konstanty a kvantifikátory ($, ") obecnosti a existence. Proto se synonymně užívá pro predikátový počet i názvu kalkul kvantifikátorů. Váží-li se kvantifikátory nejen individuové, ale i predikátové proměnné, vznikne predikátový počet druhého stupně. Predikátový počet prvního stupně je bezesporný a úplný, avšak nerozhodnutelný.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 7. 10. 2005
Autor: -red-

Odkazující hesla: individuová proměnná.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: