predikabilia[Predykábilia, latina], termín označující v Aristotelově logické druhy přívlastku, jimiž jsou: rod, druh, vlastní znak; popřípadě druhový rozdíl. Tato koncepce souvisí s aristotelskou naukou o kategoriích.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 28. 10. 2006
Autor: -red-