práceEkonomie
Ekonomie, proces probíhající mezi člověkem a přírodou, v němž člověk vlastní činností zprostředkovává, reguluje a kontroluje výměnu látek mezi sebou a přírodou, přičemž vystupuje proti samé přírodní látce jako přírodní síla. Momenty pracovního procesu jsou: účelná činnost (práce sama, obsahující vědomý účel), pracovní předmět a pracovní prostředek (zprostředkující působení práce na pracovní předmět). V pracovním procesu provádí tedy člověk s pomocí pracovního prostředku předem zamýšlenou změnu pracovního předmětu. Produktem pracovního procesu je užitná hodnota. Co se jevilo v procesu práce ve formě pohybu, jeví se ve výrobku ve formě spočívání, bytí. Práce není vůči člověku něčím vnějším, nýbrž způsobem jeho existence. Sehrála rozhodující úlohu při formování člověka, a to zejména rozvojem činnosti rukou, řečových orgánů a společenského styku, přičemž se mozek předků člověka přeměňoval v mozek lidský a živočišná psychika v lidské myšlení a vědomí. Proces práce nesmírně rozšířil oblast vnímání a okruh lidských představ, lidská činnost se stala vědomou. Celé lidské dějiny lze pochopit jako utváření a přetváření člověka prací. Při práci a výrobě vstupují lidé do společenských vztahů, vztahů výrobních, které určují charakter té které společnosti. Proměny společenských řádů se odrážejí ve změně charakteru práce a pracovních podmínek. Nové ekonomické vztahy umožňují přeměnu práce, zbavenou vykořisťování, ve svobodnou činnost, v níž se práce pro společnost harmonicky spojuje s prací pro sebe, pracující získávají právo na práci a spravedlivou odměnu podle kvantity, kvality a společenského významu své práce.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 16. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: člověk.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: