potenciometrieElektrochemická analytická metoda k stanovení látek měřením elektromotorického napětí galvanického článku, tj. potenciálového rozdílu mezi indikační elektrodou ponořenou do analyzovaného roztoku a srovnávací (referenční) elektrodou a konstantním potenciálem. Metoda slouží i k určení bodu ekvivalence při potenciometrických titracích. Potenciál indikační (iontově selektivní) elektrody je úměrný aktivitám daných látek v roztoku a měří se elektronkovým nebo tranzistorovým voltmetrem. Indikační elektrody jsou například: skleněná k určení aktivity vodíkových iontů (pH); platinová – při oxidačně redukčních titracích; stříbrná – v argentometrii. Potenciometrické titrace za použití dvou stejných (například platinových) elektrod spojených se zdrojem konstantního proudu se nazývají bipotenciometrické titrace.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 30. 8. 2000
Autor: -red-

Odkazující hesla: acidimetrie, alkalimetrie, bod ekvivalence, elektroanalýza, pH-metr.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: