bod ekvivalenceChemie
A) okamžik skončení chemické reakce. Dosažení stavu, kdy určovaná látka právě kvantitativně zreagovala s přidaným činidlem ve známém stechiometrickém poměru. b) Bod na titrační křivce odpovídající přidání množství titračního činidla stechiometricky ekvivalentního množství titrované látky. Časte se bod ekvivalence projeví nápadnou změnou vlastností titrační směsi, například vznikem zákalu, změnou barvy. K jeho zvýraznění se často přidává nepatrné množství indikátoru, který zřetelně reaguje s prvním přebytkem použitého titračního činidla. Bod ekvivalence se též zjišťuje fyzikálně chemickými, většinou elektrochemickými metodami. Viz také konduktometrie, potenciometrie, titrace.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 30. 8. 2000
Autor: -red-

Odkazující hesla: acidimetrie, fotometrická titrace.