potenciální energieEnergie související se vzájemnou polohou těles (včetně mikročástic) soustavy, v níž tělesa na sebe vzájemně silově působí. Potenciální energie se mění při změně polohy těles; je-li změna potenciální energie záporná, soustava energii uvolňuje, a naopak. Mechanickou potenciální energii mají pružně deformované látky (stlačená pružina). Gravitační potenciální energii mají tělesa určité hmotnosti umístěná v gravitačním poli (které je vzbuzeno jiným tělesem, například Zemí). Analogicky mají elektrostatickou potenciální energii elektrické náboje v elektrickém poli. Potenciální energie tělesa (resp. náboje) v určitém bodě takového pole je rovna součinu hmotnosti tělesa (resp. náboje) a potenciálu daného pole v onom bodě. Chemická a jaderná energie je také potenciální energie.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 1. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: kinetická energie, mechanická energie.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: