gravitační pole ZeměProjev gravitační přitažlivosti Země. Gravitační zrychlení se vyjadřuje jako gradient gravitačního potenciálu, který se reprezentuje ve tvaru řady. Největší je první člen řady V0 = GM/r (GM = 3,98603·1014 m·s-2 – součin gravitační konstanty a hmotnosti Země, r – vzdálenost od středu Země) – tento člen popisuje gravitační vliv kulově symetricky uspořádaných látek Země.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 21. 8. 2000
Autor: -red-

Odkazující hesla: akreční disk, obecná teorie relativity, pole, potenciální energie.

Reklama: