polysylogismus[Polysylogizmus], logika, složený sylogismus; navazující posloupnost jednoduchých sylogismů, kde závěr předchozího, tzv. prosylogismu, je premisou následujícího, tzv. episylogismu. Aristoteles ve svých Analytikách polysylogismus explicitně nepopisoval, do výkladu aristotelské logiky jej zahrnul až Avicenna.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 26. 1. 2020
Autor: -red-