ploutvepinnae – pohybový a rovnovážný orgán ryb, kožní řasy vyztužené kostěnými paprsky. Dělí se na ploutve párové a nepárové. K ploutvím párovým patří ploutve prsní, pinnae pectorales, a ploutve břišní, pinnae ventrales; ploutve odpovídají končetinám suchozemských obratlovců. K ploutvím nepárovým patří ploutev hřbetní, pinna dorsalis, ploutev řitní, pinna analis, a ploutev ocasní, pinna caudalis.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 16. 9. 2002
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: