plachetniceLodě

Plachetní loď – loď větších rozměrů poháněná větrem působícím na soustavu plachet. Plachetnice se rozlišují podle počtu stěžňů na jednostěžňové, dvoustěžníky, trojstěžníky, čtyřstěžníky a pětistěžníky. Větší počet stěžňů než pět byl výjimkou. Podle druhu oplachtění se rozlišují plachetnice vybavené pouze ráhnovými plachtami na stěžních a vratiplachtou na zadním stěžni a plnoplachetníky (pokud mají více stěžňů než dva). Plachetnice s ráhnovými plachtami na dvou stěžních je briga. Nese-li přední stěžeň pouze ráhnové plachty, na hlavním stěžni má vratiplachtu a mezi oběma stěžni jsou zavěšeny plachty stěhové nazývá se brigantina. Plachetnice se dvěma a více stěžni opatřenými plachtami podélnými (vratiplachtami) je goleta (škuner), dále ještě označovaná podle počtu stěžňů. Název plachetnice se používá převážně pro námořní plavidla, v dnešní době se vyskytují na mořích ojediněle a slouží převážně jako školní lodi. Sportovní plachetnice jsou ploutvové, kýlové nebo ploutvokýlové. Podle účelu turistické a závodní. Závodní plachetnice jsou zařazeny do mezinárodních nebo národních lodních tříd. Mezinárodní třídy jsou řízeny vrcholným jachtařským orgánem IYRU. Jednotlivé lodní třídy mají stanovené proměřovací předpisy a výrobní tolerance. Některé třídy mají jen konstrukční omezení. Označení lodní třídy a čísla mezinárodní nebo národní evidence s označením státu je našito na plachtě.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 1. 11. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: briga, brigantina, čelen, džunka, feluka, fregata, galeassa, galeona, karavela, klipr, kutr, loď, pinasa, plachtoví lodi, řadová loď, šebeka, škuner, škunerová briga, škunerový bark, takeláž, vratipeň, závětrnost, závětrovka.Reklama: