Philipp Melanchthon



Biografie / Náboženství

*16.2.1497 – †19.4.1560, německý humanista a teolog. Od roku 1518 působil ve Wittenbergu jako profesor řečtiny, spolu s M. Lutherem byl v čele reformace. Vypracoval spolu s dalšími protestantskými teology první reformační vyznání víry, augšpurskou konfesi, která shrnula základní teze luterské reformace. Na náboženských disputacích a říšských sněmech hájil jako odpůrce scholastiky luteránství proti katolické církvi, byl však na rozdíl od Luthera ochoten ke kompromisům. Po Lutherově smrti se stal jeho uznávaným následovníkem. Pokoušel se spojit luteránskou teologii s humanitními vědami a matematikou. Největší význam má jeho činnost pedagogická (uskutečnil v duchu humanismu reformu univerzit a gymnázií). Bývá nazýván Praeceptor Germaniae (učitel Německa).



Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 14. 6. 2024
Autor: -red-

Odkazující hesla: humanismus, humanistická výchova, Jan Łaski, Jan z rodu Wettinů, Matouš Collinus z Chotěřiny, Matouš Kolín z Chotěřiny, Mikael Olai Agricola, Pavel Rubigallus, Plútarchos z Chairóneie, reformace, scholastika, teologie a filozofie, Wittenberg.